Etsi sivustolta


Kirjaudu jäsensivuille

Jos sinulla ei ole tunnusta tai tunnuksesi ei toimi, ota yhteyttä ylläpitoon. Tunnuksia ei luoda automaattisesti.
Foorumille tarvitset eri tunnukset. Rekisteröidy foorumisivustolla.
 
Den finländska föreningen i Belgien Tulosta Sähköposti

Den finländska föreningen i Belgien, Suomi-Klubi a.s.b.l, som grundades år 1979 är en ideell förening vars mål är att befrämja kontakterna mellan finländare bosatta i Belgien, att underlätta deras anpassning och att uppehålla de finländska traditionerna och den finländska kulturen.

Suomi-Klubi anordnar olika evenemang och gör det möjligt för medlemmarna att utöva sina hobbyverksamheter tillsammans med andra finländare. Föreningen sprider aktuell information om frågor som är av intresse för medlemmarna.

Ifall att problem eller behov uppstår, så framför Suomi-Klubi dessa till de finländska myndigheterna genom Utlandsfinländarparlamentet, ett forum för finländare runtom i världen. Föreningen samarbetar intensivt med andra finländska och nordiska föreningar, samt med finländska företag och myndigheter som finns representerade i Bryssel. Suomi-Klubi är medlem i Finland-Samfundet vars uppgift är att informera om tjänster som erbjuds finländare bosatta utomlands.

Föreningens aktiviteter finansieras av medlemsavgifter, annonsering och sponsring. Föreningen är registrerad som en ideell förening enligt belgisk lag. Alla personer som arbetar för Suomi-Klubi gör det utan ersättning.

Medlemsavgiften betalas per familj eller per företag. I mars 2003 hörde 774 familjer och tre företag till Suomi-Klubi. Cirka två tredjedelar av alla finländare som är bosatta i Belgien är medlemmar i föreningen.


Administration


Föreningens högsta myndighet är Generalförsamlingen som hålls en gång om året, i mars. Alla medlemmar får delta, och en betald medlemsavgift ger rätt till en röst i Generalförsam-lingen.

Styrelsen sköter det dagliga arbetet i föreningen. Till styrelsen hör nio ordinarie ledamöter och åtta suppleanter. Varje styrelsemedlem väljs av Generalförsamlingen för en tvåårsperiod. Styrelseledamöternas namn och kontaktuppgifter finns i den finska versionen av föreningens Internet-sidor.

- Suomi-Klubis ordförande är ansvarig för planering av föreningens verksamhet och sköter kontakterna med myndigheter, företag och andra föreningar
- Vice-ordföranden bistår ordföranden.
- Kassören är ansvarig för banktransaktioner. Alla inkommande fakturor adresseras till kassören.
- Bokföraren sköter redovisningen.
- Styrelsesekreteraren för protokoll vid styrelsemötena och har hand om föreningens korrespondens
- Medlemssekreteraren är ansvarig för medlemsformulären, medlemsavgifterna och för uppdateringen av medlemsregistret
- Fakturering av alla utgående fakturor sköts av en person
- Kultur - de ansvariga personerna arrangerar kulturella evenemang i Suomi-Klubis regi och informerar om kulturtillställningar runt om i Belgien
- Sport – personer ansvariga för föreningens sportklubbar ordnar olika sportevenemang
- Redaktionen ansvarar för Suomi-Klubis tidning ’Parlööri’ som utkommer en gång i månaden
- Annonsansvarige har hand om all annonsering i ’Parlööri’ och i föreningens andra medier.

- IT och Internet – en person ansvarar för föreningens Internet-sidor och bistår styrelsemedlemmarna i IT-frågor.

Förslag till verksamhetsplan och budget publiceras varje år i mars i ’Parlööri’. General-församlingen granskar sedan dessa förslag och godkänner dem.Medier

Föreningens tidning, Parlööri, utkommer en gång i månaden (förutom i juli och augusti) och skickas till alla medlemmar, och även till finländska företag, institutioner och föreningar i Belgien.

Varje månad når de 850 tidningarna omkring 2000 läsare.
På föreningens finska Internet-sidor finns uppgifter om deadlines och annonspriser.
Medlemmarna får även information om Suomi-Klubis aktiviteter via föreningens Internet-sidor. De kan dessutom ansluta sig till el-post gruppen ’Klubilainen’ (Klubbmedlemmen) och får då varje vecka ett el-postmeddelande med uppdaterade uppgifter om föreningens aktiviteter och övriga aktuella evenemang i Belgien.
För de nyinflyttade har Suomi-Klubi sammanställt en liten handbok på finska, ’Tervetuloa Belgiaan’ (Välkommen till Belgien) som ger goda tips och råd på hur man lever och bor i Belgien. Handboken finns också på nätet och uppdateras årligen.
För annonsering i dessa medier, kontakta föreningens annonsansvarige.


Aktiviteter

Den viktigaste aspekten under föreningens 25-åriga verksamhet har varit att vårda den finländska kulturen bland finländare bosatta i Belgien, och att få dem att lära känna den belgiska kulturen.

Ett av föreningens mål har varit att fira traditionella, finländska fester. Självständighetsdagen den 6 december är en mycket viktig dag för finländare, kanske ännu viktigare för dem som bor utanför landets gränser. Suomi-Klubi har anordnat baler, cocktailmottagningar och konserter med finländsk musik i samband med självständighetsdagen.

I december firar alla finländska barn i Bryssel ’Lilla-jul’ och träffar julgubben som kommer från Korvatunturi i Lappland. På julfesten sjunger barnen julsånger, spelar teater och äter risgrynsgröt.

I februari är det sportlov i Finland och då är barnen där ute och skidar. Då det är sällsynt att kunna skida i Belgien, åker de finländska barnen här skridskor och äter fastlagssemlor.

På valborgsmässoafton får statyn Havis Amanda i Helsingfors sin studentmössa, och i Bryssel är det Manneken Pis som får sin, omgiven av ett hundratal finländare som tar emot våren med ballonger och champagne.

På midsommarafton tar finländarna sina picknickkorgar och åker ut till någon av Bryssels parker och äter, leker och sjunger.

Suomi-Klubi organiserar besök på museer, konstutställningar och konserter, gör guidade sightseeingturer i Belgien, tema resor till grannländerna samt arrangerar föredrag och olika kurser.

Finländarna är idrottsfantaster och föreningen kan bjuda på idrottsaktiviteter som tennis, fotboll, skridskoåkning, badminton, volley boll, ishockey, dykning, ridning, snooker och golf.

Det finns en aktiv grupp medlemmar som joggar och löper maraton, och en friidrottsklubb för barn. Medlemmarna har gjort cykelutflykter och vandringar, paddlat och rest till idrotts- evenemang i Belgien och i grannländerna.

Föreningen har flera egna klubbar så som trädgårdsklubben, bastuklubben (naturligtvis !), två bokklubbar (en finsk- och en svenskspråkig), motorcykelklubben, hundklubben, Villeroy & Boch porslinsklubben och småbarnsklubbar där barn och föräldrar träffas.

För ytterligare information om Suomi-Klubis aktiviteter, kontakta föreningens ordförande eller någon annan av styrelseledamöterna.