Etsi sivustolta


Kirjaudu jäsensivuille

Jos sinulla ei ole tunnusta tai tunnuksesi ei toimi, ota yhteyttä ylläpitoon. Tunnuksia ei luoda automaattisesti.
Foorumille tarvitset eri tunnukset. Rekisteröidy foorumisivustolla.
 
Klubin johtokunta Tulosta Sähköposti

Suomi-Klubin toiminnan suurista linjauksista päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa kerran vuodessa. Kokousten välillä klubin toimintaa pyörittää johtokunta, joka muun muassa hoitaa klubin tiedottamistehtäviä, koordinoi kerhotoimintaa, järjestää tapahtumia ja retkiä, ylläpitää jäsenrekisteriä ja huolehtii klubin talousasioista.

Kukin johtokunnan jäsen valitaan yhdistyksen kokouksessa kahden vuoden toimikaudeksi. Toimikauden päätyttyä jäsen on mahdollista valita uudelleen. Johtokunta kokoontuu yleensä 1-2 kuukauden välein ja tarvittaessa useamminkin.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuussa. Jokaisella klubin jäsenellä on kokouksessa äänioikeus. Yksi jäsenmaksu vastaa yhtä ääntä.

Klubi tarvitsee jatkuvasti lisää vapaaehtoisia ylläpitämään klubin toimintaa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan johtokunnan tehtäviin tai olemaan muutoin mukana klubin pyörittämisessä, ota yhteyttä Suomi-Klubin puheenjohtajaan.

Suomi-Klubin johtokunta kaudella 2018-2019

Jäsenet

Puheenjohtaja, Parlöörin päätoimittaja
Matti Soininen matti.soininen at telenet.be
Varapuheenjohtaja Piia Lännenpää piia.lannenpaa at merimieskirkko.fi
Parlöörin toimitussihteeri Marko Säynekoski toimitus.parloori at suomi-klubi.com
Sihteeri Tii Paakkkola kirsti.paakkola at europarl.europa.eu
Rahastonhoitaja
Maarit Holma rahastonhoitaja at suomi-klubi.com
Jäsenvastaava
Piivi Öhman   
jasenvastaava at suomi-klubi.com
www-vastaava Pekka Tapiomäki webmaster at suomi-klubi.com
Juhlavastaava Hanna Hämäläinen hanna86_19 at hotmail.com

Kulttuurivastaava

Kati Hognes

kati.hognes at gmail.com

 

VarajäsenetParlöörin toimittaja
Katja Vuori toimitus.parloori at suomi-klubi.com
Mainosvastaava
Heikki Suortti hsuortti at gmail.com
Kirjanpitäjä Kimmo Pehkonen
ak.pehkonen at skynet.be
Laskutusvastaava
Rea Brunila 
rea.brunila at gmail.com
Parlöörin taittaja Jaana Hotakainen taitto.parloori at suomi-klubi.com
Nuorisoedustajat Pontus Palomurto

 

Muut klubin toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset

Muut vapaaehtoiset


Parlöörin toimittaja

 


Klubilainen-sähköpostiryhmän ylläpitäjä Tii Paakkola klubilainen at suomi-klubi.com
Urheilukerhojen yhteyshenkilöt Urheilukerhot Katso viereinen linkki
Harrastekerhojen yhteyshenkilöt Harrastekerhot Katso viereinen linkki

 

Johtokuntalaisten tehtävät

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Suomi-Klubin puheenjohtaja koordinoi yhdistyksen toimintaa ja vastaa toiminnan suunnittelusta yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. Hän suunnittelee johtokunnan kokoukset ja toimii niiden puheenjohtajana. Yhdessä mainosvastaavan kanssa puheenjohtaja vastaa mainostilan myynnistä ja sponsoreiden hankinnasta. Puheenjohtaja edustaa Suomi-Klubia eri tilaisuuksissa ja hoitaa yhteydet viranomaisiin, järjestöihin, muihin yhdistyksiin sekä yrityksiin.

Varapuheenjohtaja vastaa Suomi-Klubin toiminnan suunnittelusta yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä osallistuu tarpeen mukaan muihin puheenjohtajan toimialaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä

Rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä vastaavat Suomi-Klubin tulo- ja kustannusseurannasta, budjetin tekemisestä sekä yhdistyksen kirjanpidosta ja tilinpäätöksen tekemisestä Belgian lainsäädännön mukaisesti.

Sihteeri, jäsenvastaava ja laskutusvastaava

Sihteeri vastaa Suomi-Klubin johtokunnan kokousten pöytäkirjojen kirjoittamisesta sekä pöytäkirjojen, esityslistojen ja muiden kokousasiakirjojen kopioinnista ja postittamisesta sekä kokoustilojen varaamisesta. Hän hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa.

Jäsenvastaava vastaa Suomi-Klubin jäsentietojen ylläpidosta sekä jäsenlehden postittamisesta. Hän ottaa vastaan jäsenilmoittautumiset ja toimittaa uusille jäsenille Tervetuloa-paketin. Hän vastaa jäsenmaksujen seurannasta ja perinnästä yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Jäsenvastaava tekee jäsenluettelon ja vastaa sen postittamisesta.

Laskutusvastaava hoitaa Suomi-Klubin laskutuksen yhteistyössä mainosvastaavan, Parlöörin taittajan ja rahastonhoitajan kanssa.

Kulttuurivastaavat

Kulttuurivastaavat suunnittelevat ja koordinoivat Suomi-Klubin kulttuuritoimintaa ja tiedottavat sekä Suomi-Klubin että koko Belgian merkittävistä kulttuuritapahtumista ja suomalaistaiteilijoiden vierailuista. He pitävät yhteyttä muihin pohjoismaisiin yhteisöihin. Oleellinen osa kulttuurivastaavan toimenkuvaa on järjestää vierailuja erilaisiin tapahtumiin (museot, konsertit, näyttelyt, ym.) ja retkiä mielenkiintoisiin kohteisiin. Kulttuurivastaaville voi lähettää vinkkejä ja ideoita matkailun ja kulttuurin aihepiireistä.

Juhlavastaavat

Suomi-Klubin perinteisten juhlien, kuten Manneken Pisin lakituksen ja puurojuhlan järjestelyt hoitavat juhlavastaavat. Muitakin mukavia juhlahetkiä arjen lomaan voidaan toteuttaa sitä mukaa kuin uusia ehdotuksia ja talkooinnostusta löytyy. Toivomme palautetta ja ideoita!

Urheiluvastaava

Urheiluvastaava organisoi (muiden avustuksella) klubilaisille urheilutapahtumia, toimii yhteyshenkilönä kerhovastaavien ja Suomi-Klubin välillä, esittelee urheilutoimintaan liittyvät asiat klubin johtokunnassa, koordinoi urheilukerhojen salivaraukset ja kerhoihin liittyvät talousasiat, sekä koordinoi urheiluasioiden tiedottamisesta Parlöörissä ja www-sivuilla. Urheiluvastaavalle voi lähettää toiveita urheilutapahtumien järjestämisestä, uusien kerhojen aloittamisesta sekä kommentteja nykyisestä toiminnasta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi.

Parlöörin toimitus

Suomi-Klubin jäsenlehteä, Parlööriä, tekevät vastaavana päätoimittajana toimiva puheenjohtaja, toimitussihteeri, taittaja ja toimittaja sekä nuorisoedustajat. Parlöörin toimitussihteeri ottaa vastaan ja koordinoi lehteen tulevaa aineistoa. Hänelle voi lähettää juttuideoita, valmiita juttuja ja palautetta tai ilmoittaa yleensä kiinnostuksesta lehden tekemiseen.

Mainosvastaava ja www-vastaava

Mainosvastaava vastaa ilmoitusten hankinnasta Suomi-Klubin julkaisuihin ja internetsivuille ja hoitaa niihin liittyvät sopimukset, kirjeenvaihdon, tiedottamisen sekä toimittaa mainoksia koskevat laskutustiedot laskuttajalle.

www-vastaava vastaa Suomi-Klubin internetsivujen suunnittelusta ja ylläpidosta ja antaa tarvittaessa teknistä tukea johtokunnan tietotekniikkaongelmien ratkaisemiseksi.